Betrouwbaarheid vaststellen

Omschrijf globaal met welke maatregelen jullie de betrouwbaarheid van digitale objecten willen vaststellen en garanderen.


Wat verstaan we onder betrouwbaarheid? 

Betrouwbaarheid (eng: Trustworthiness) kan als volgt ontleed worden:

  1. Aan de bron op basis van de competenties van de maker en de controle tijdens creatie (vertrouwen/eng: reliability);
  2. Tijdens vastlegging en transmissie op basis van procescontrole (precisie/eng: accuracy);
  3. Na verloop van tijd op basis van identiteit (eng: identity) en integriteit (eng: integrity): het object is wat het zegt te zijn, zonder onbedoelde verandering.

Wat is het risico als we verzuimen om vast te leggen hoe we de betrouwbaarheid willen vaststellen?  

Een gebrek aan procedures voor het vaststellen van de betrouwbaarheid van een digitaal object, kan leiden tot het verlies van vertrouwen in de gepreserveerde objecten.


Welke vragen kunnen wij onszelf stellen? 

  • Welke informatie over het digitale object heeft de doelgroep nodig om de betrouwbaarheid van het object vast te stellen?
  • Hoe overtuig je je gebruikers dat de gepreserveerde objecten betrouwbaar zijn?
hoe verwoorden andere instellingen 'Betrouwbaarheid vaststellen'

De definitie van het begrip ‘betrouwbaar’ is dus ook direct verbonden met de invulling van de begrippen integriteit en authenticiteit zoals hierboven beschreven. Integriteit en authenticiteit zijn daarmee randvoorwaardelijk voor duurzame toegankelijkheid.

Betrouwbaarheid: transparante en volledig gedocumenteerde preservationstrategieën en een voorziening van benodigde metadata om inhoud, context en herkomst van informatie te beschrijven.

Betrouwbaarheid garanderen

In this Policy, reliability is ensured through the operation of transparent and fully documented preservation strategies, and the provision of the metadata required to describe the content, context and provenance of the record.
All preservation strategies will be fully documented via metadata and documentation that will be saved in the repository.

The record must be a full and accurate representation of the business activity to which it attests. This requires the establishment of trust in the record keeping and archival processes used to manage the record throughout its lifecycle, and the continued ability to place the record within its operational context.