Maatregelen in gevallen van dataverlies

Beschrijf welke maatregelen jullie treffen bij dataverlies door bijvoorbeeld bit rot, natuurrampen of ongelukken.


Wat staat er in beleid voor herstel bij dataverlies?

In beleid voor herstel bij dataverlies (disaster recover policy) legt een organisastie vast:

 • Wat er moet worden gedaan in het geval er dataverlies optreedt;
 • Waarom dat van belang is;
 • Hoe de organisatie procedures voor het herstel bij dataverlies wil gaan testen.

Concrete maatregelen voor herstel bij dataverlies gaan bijvoorbeeld over:

Het signaleren van dataverlies

 • Het dataverlies kan bijvoorbeeld worden gesignaleerd door regelmatige controles van checksums. Zie uitwerking ‘'Integriteitschecks'.

Maatregelen bij dataverlies

 • Vaststellen welke kopieën intact zijn en welke beschadigd;
 • Maken van nieuwe geautoriseerde kopieën;
 • Benoemen van rollen en verantwoordelijkheden (zie ook aandachtsgebied "Beleid").

Wat is het risico als wij verzuimen om beleid voor herstel bij dataverlies op te stellen? 

Het is van belang om snel en adequaat te kunnen reageren als er situaties ontstaan die de integriteit van digitale objecten bedreigen. Het gaat hierbij zowel om onopzettelijke wijzigingen in het digitale materiaal door bijvoorbeeld bit rot, natuurrampen of ongelukken als om opzettelijke wijzigingen door bijvoorbeeld diefstal, internetcriminaliteit, enzovoort. Het vastleggen van procedures en maatregelen – en het regelmatig testen ervan in de praktijk –  kan dataverlies voorkomen en voorkomt dat de betrouwbaarheid van het digitaal archief in het geding komt.


Welke vragen kunnen wij onszelf stellen? 

 • Heeft onze organisatie beleid voor herstel bij dataverlies vastgesteld?
 • Hoe stellen wij in het geval van een calamiteit vast welke kopie intact is en welke beschadigd?
 • Hoe kunnen nieuwe geautoriseerde kopieën worden gemaakt?
 • Wie is verantwoordelijk voor het uitvoeren van het data herstel?
hoe verwoorden andere instellingen 'Maatregelen in gevallen van dataverlies'

Van ‘recovery’  is bij het Digitaal Beeld en Geluid sprake wanneer een tape niet werkt. Tijdens een migratieactie of bij een bestelling bijvooorbeeld, kan blijken dat een bepaalde tape niet meer is uit te lezen. De back-up kopie kan dan worden opgehaald om te worden gekopieerd. Momenteel wordt gewerkt aan breder, meeromvattend beleid voor disaster recovery en calamiteitenplanning.

The Library has plans and processes in place to ensure that data held by Library systems is secure and can be recovered in the event of a disaster. See Appendix 2a for a list of Library systems, the data each system holds and its backup process.