STANDAARDEN VOOR CERTIFICERING

Leg vast welke standaard jullie willen gebruiken voor audit en certificering.


Welke certificeringsstandaarden zijn er? 

Zie de Wegwijzer Certificering voor meer informatie.


Wat is het risico als wij niet vastleggen welke standaard wij gaan gebruiken? 

Zodra een organisatie zichzelf voorneemt om een audit en certificering te ondergaan, is het belangrijk dat zij zich uitspreekt volgens welke standaard zij geaudit wil worden. Als zij zich niet uitspreekt over deze standaard, dan maakt dat de voorbereidingen ongericht. Dat zou niet alleen kunnen leiden tot uitstel maar ook tot afstel van de exercitie. Dat schaadt op haar beurt weer het vertrouwen in het digitaal archief.


Welke vragen kunnen wij onszelf stellen?

  • Heeft onze organisatie besloten welke standaard gebruikt wordt voor een audit?
hoe verwoorden andere instellingen 'Standaarden voor certificering'

Het online archiveringssysteem EASY van DANS voldoet aan de certificering van:

  • CTS: zie assessment
  • Nestor Seal: zie het applicatieformulier, het rapport van de tweede reviewer en het nieuwsbericht

De Wegwijzer Certificering voor Digitale Archieven helpt erfgoedinstellingen die aan de slag gaan met certificering van betrouwbare digitale archieven. De Wegwijzer biedt praktische ondersteuning bij het opzetten en uitvoeren van een certificeringstraject.