STANDAARDEN VOOR CERTIFICERING

Leg vast welke standaard jullie willen gebruiken voor audit en certificering.


Welke certificeringsstandaarden zijn er? 

Zie de Wegwijzer Certificering voor meer informatie.


Wat is het risico als wij niet vastleggen welke standaard wij gaan gebruiken? 

Zodra een organisatie zichzelf voorneemt om een audit en certificering te ondergaan, is het belangrijk dat zij zich uitspreekt volgens welke standaard zij geaudit wil worden. Als zij zich niet uitspreekt over deze standaard, dan maakt dat de voorbereidingen ongericht. Dat zou niet alleen kunnen leiden tot uitstel maar ook tot afstel van de exercitie. Dat schaadt op haar beurt weer het vertrouwen in het digitaal archief.


Welke vragen kunnen wij onszelf stellen?

  • Heeft onze organisatie besloten welke standaard gebruikt wordt voor een audit?
hoe verwoorden andere instellingen 'Standaarden voor certificering'

Het online archiveringssysteem EASY van DANS voldoet aan de certificering van:

  • CTS: zie assessment
  • Nestor Seal: zie het applicatieformulier, het rapport van de tweede reviewer en het nieuwsbericht

Het Nieuwe Instituut start een certificeringstraject voor Trustworthy (Digital) Repository zodra het beschikt over een operationeel digitaal archief en operationele ervaring. Een certificeringstraject zal zijn gebaseerd op de Core Trust Seal, zal niet eerder starten dan in 2020, maar niet later dan 2021. Certificering draagt bij aan de (h)erkenning van de rol die Het Nieuwe Instituut heeft.

The IISH hopes the attain TDR status in the form of a Core Trust Seal at the end of 2019 or the beginning of 2020. The main reasons for wanting to reach TDR status are:

Trust from the funders and KNAW. By being a TDR the IISH wants to prove the funders the long term access to the digital collection is guaranteed.
Trust from the IISH archival donors. By being a TDR the IISH wants to prove the donors that the collections will be properly cared for and policies and procedures - concerning access and restrictions - are in place and being followed. 
Trust from the IISH users. By being a TDR the IISH wants to prove the users the authenticity of and long term access to the digital collections is guaranteed. 

At moment of writing there is no strong ambition of - on the longer term - reaching above the CTS status and gaining a Nestor seal or ISO 16363 status.

De Wegwijzer Certificering voor Digitale Archieven helpt erfgoedinstellingen die aan de slag gaan met certificering van betrouwbare digitale archieven. De Wegwijzer biedt praktische ondersteuning bij het opzetten en uitvoeren van een certificeringstraject.