Budgetten en kostenraming

Benoem de budgetten en geschatte kosten die gemoeid zijn met het halen van de preserveringsdoelen.


Wat verstaan we onder budgetten en kostenraming? 

Een budget/kostenraming voor duurzame toegang is een financieel plan voor het digitaal archief/de collecties waarmee wordt verzekerd dat er voldoende middelen zullen zijn om het digitaal archief operationeel te houden. De organisatie moet daarbij prioriteren binnen de beschikbare budgetten en daarbij kan een kostenmodel voor digitale duurzaamheid helpen.

Kostenmodellen

Er zijn verschillende (inter)nationale initiatieven opgestart om organisaties te helpen meer zicht te krijgen op de kosten van de duurzame toegang tot hun digitale materiaal:

Meer weten? 

Wat is het risico als we de budgetten niet overeenstemmen met de preserveringsdoelen? 

Preservering van de digitale collectie is kostbaar en het is belangrijk dat budgetten overeenstemmen met de preserveringsdoelen van de organisatie. Als er onvoldoende budget is, kan de organisatie mogelijk haar doelen of verplichtingen niet halen. Dat kan leiden tot schade aan collecties en uiteindelijk tot schade voor de organisatie zelf.


Welke vragen kunnen wij onszelf stellen?

hoe verwoorden andere instellingen 'Budgetten en kostenraming'

Beeld en Geluid financiert de activiteiten voor lange termijn bewaring en toegankelijkheid van de digitale collecties vanuit het jaarlijkse budget uit de Mediabegroting, vanuit projectgelden en vanuit de inkomsten van de unit Archief. Deze unit herbergt de afdeling ICT die het Digitaal Archief technisch beheert, alsmede de afdelingen die zorgen voor digitale instroom en toegang.

Benodigde jaarlijkse budgetten worden bepaald aan de hand van:

  1. Verwachte acquisities kerncollectie (aantal onbekend). 
  2. Lopende preserveringsdiensten (omroep, niet-omroep, commercieel, niet-commercieel).
  3. Ambities met betrekking tot nieuwe diensten.
  4. Uitbreiding collectieprofiel met nieuwe objecten.

Om resources voor de lange termijn veilig te stellen worden storage prognoses opgesteld voor de middellange termijn (3-5 jaar).

Het Nationaal Archief zorgt voor inzicht in de kosten van de preservation door het opstellen van een kostenmodel. Dit doen we samen met de NCDD/NDE. Op basis hiervan maakt het NA een afweging tussen de kosten van preservation (tijd en geld) en de basiskwaliteit van de informatie.

The Library allocates a proportion of its annual budget to support activities to ensure that the preservation policy can be implemented.